wp18488983.png
wp08d63da2.gif

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp25decc74_0f.jpg
wp7b2f8afe.png
wpb13898e8_0f.jpg
wp5902e00c.png
wp168ea799.png
Beste mensen,

Hartelijk welkom bij de Beweging van Belgische Ex-moslims. Wij hopen dat jullie bij ons veel zullen leren. De ambitie van deze site is dat de interesse voor de Islam gewekt wordt bij een publiek met de meest diverse achtergronden. En dat er in België duizenden experts op het gebied van de Islam opstaan.

Deze site zal natuurlijk veel vragen oproepen en wij staan klaar om een antwoord te geven en met jullie in discussie te treden, en dit op basis van feiten, kennis en logische redeneringen. Indien jullie niet over de nodige kennis beschikken, nemen we jullie mee op een zoektocht door de bronteksten van de Islam.

Wij hopen dat onze Beweging van ex-moslims snel zal groeien en iets positiefs zal betekenen voor onze Belgische maatschappij. En dat we het eenzijdige en meestal lege debat dat tot nu toe over de Islam gevoerd wordt, kunnen opentrekken.

Je kan ons bereiken op exmoslim@exmoslim.org

Vriendelijke groeten,
De Voorzitter

HARTELIJK WELKOM !!
PERSMEDEDELING: Ex-moslims groeperen zich met de oprichting van de "Beweging van Belgische ex-moslims"

Op 11 Februari 2011 zijn we officieel met onze "Beweging van Belgische ex-moslims" van start gegaan. Doelstelling van onze beweging is om een aanspreekpunt én steunpunt te zijn voor alle Belgische ex-moslims. Zoals bekend voorziet de Islam, volgens alle belangrijke scholen van het islamitisch recht, de doodstraf voor afvalligheid. Daardoor staan afvalligen onder hoge druk, zowel in islamitische als in niet-islamitische landen met een belangrijke aanwezigheid van moslims. Wij vragen van de overheid dat zij de vrijheid van godsdienst garandeert inclusief de vrijheid en veiligheid van moslims om afstand te doen van de Islam. In dit verband vragen wij concreet om een aanspreekpunt bij de Belgische Staatsveiligheid.

Door de groeiende invloed van de Islam wereldwijd en in België in het bijzonder willen wij voorstellen doen om de vrijheden te vrijwaren die wij in België moeizaam opgebouwd hebben, maar die nu onder druk komen te staan.

Als voornaamste communicatie-instrument willen wij onze website
www.exmoslim.org gebruiken. De website is bedoeld om onze acties en doelstellingen aan het publiek mede te delen, en om het publiek te informeren over de Islam.

De drijvende krachten achter de Beweging van Belgische ex-moslims zijn een Bekeerde Vlaming en een groep ex-moslims van Noord-Afrikaanse afkomst.