wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif
Een veel gebruikt begrip zijn de zogenaamde “Vijf Pijlers” waarop de Islam zou moeten gebaseerd zijn. Deze zijn als volgt:

1. Geloven in Allah
2. De vijf dagelijkse gebeden
3. Het vasten in de Ramadan
4. De bedevaart naar Mekka
5. Het geven van geld aan arme moslims

Men doet graag geloven dat deze vijf pijlers de volledige Islam omschrijven. Dit is heel misleidend en is bedoeld om de Islam voor te stellen als gelijkaardig aan andere godsdiensten. De vijf pijlers gaan enkel over het religieus-spirituele gedeelte van de Islam en geven de indruk dat de andere facetten van de Islam niet bestaan: het wettelijk gedeelte, het militaire (Jihad), het sociale, ... zoals beschreven op onze pagina “Godsdienst of Ideologie?”. En deze facetten zijn dan ook de meest problematische en onderscheiden de Islam van bijvoorbeeld het Christendom.

Teksten over de vijf pijlers of zuilen van de Islam kan je op het internet vinden zoals bijvoorbeeld in deze link.

WAT IS DE ISLAM ???

De 5 Pijlers of de 5 Zuilen van de Islam