wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif
Moslims geloven dat Allah via de Engel Gabriël aan zijn laatste Profeet Mohammed een boek gestuurd heeft waarin de wil van Allah kenbaar gemaakt wordt.

Dit boek heet de Koran en moslims geloven dat dit perfect bewaard is.

Wanneer iemand beweert: “Allah heeft gezegd ... “ dan betekent dit dat het in de Koran staat.

In principe zijn de boodschappen die Allah aan de vroegere Profeten (van Abraham tot Jezus) gegeven heeft (Thora, Evangelie, ... ) ook geldig maar deze zijn volgens de Koran (verzen 2:58, 2:59, 2:75, 3:78, 4:46, 5:13, 7:161 en 7:162) door de Joden en Christenen vervalst en dus niet meer betrouwbaar.

Is de Koran het enige medium waarlangs Allah zijn wetten kenbaar gemaakt heeft?

Neen!!!

Wat Mohammed gezegd heeft, moet ook gevolgd worden!!!


WAT IS DE ISLAM ???

Hoe zich onderwerpen aan Allah ???