wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif
De Koran is niet het enige medium waarlangs Allah zijn wetten kenbaar gemaakt heeft!!! En dus niet het enige dat een moslim dient te kennen en te volgen.

De Koran zegt namelijk ook dat de moslim in Mohammed moet GELOVEN. De Koran zegt dit niet één keer maar 15 keer en wel in (3.179, 4.136, 4.171, 7.158, 9.80, 24.62, 48.9, 48.13, 49.15, 57.7, 57.19, 57.21, 58.4, 61.11 en 64.8). Ontelbare malen worden Allah en zijn Boodschapper/Profeet in de Koran als “partners” onmiddellijk naast elkaar vermeld in allerlei vermaningen en bevelen, ... meer dan 70 keer.

In 17 gevallen roept de Koran de gelovige op om Allah én zijn Boodschapper te GEHOORZAMEN of krijgt de gelovige een vermaning wanneer hij dit niet doet en wel in (4.13, 4.14, 4.59, 8.1, 8.20, 8.46, 9.71, 24.52, 33.31, 33.33, 33.36, 33.66, 33.71, 48.17, 49.14, 58.13, 72.23).

4.80 stelt zelfs dat:
Wie de boodschapper gehoorzaamt, gehoorzaamt inderdaad Allah en wie zich afkeert – tot hen hebben wij u niet als bewaker gezonden.

Mohammed gehoorzamen is dus niet vrijblijvend. Koran 33.36 stelt:

En het betaamt de gelovige man of vrouw niet, wanneer Allah en Zijn boodschapper over een zaak hebben beslist, dat er voor hen een keuze zou zijn in die zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is zeker klaarblijkelijk afgedwaald.

Een moslim die het niet erg nauw neemt met de voorschriften van de Islam is dus “afgedwaald” en het spreekt voor zich dat hij door zijn collega’s moslims terug op het rechte pad dient gebracht te worden. Dit om te vermijden dat het verdwaalde schaap andere schapen op foute ideeën zou kunnen brengen en de “stabiliteit” van de islamitische gemeenschap zou ondermijnen. In islamitische landen praten geleerden zelfs over “het in gevaar brengen van de nationale veiligheid”, bvb. wanneer een moslim zich tot het christendom bekeert.

Hoe moet de moslim zijn Profeet gehoorzamen? Welnu, wat Mohammed gezegd heeft staat in boeken met overleveringen, de zogenaamde Hadith, zie ook “Hoe bestudeer ik de Islam?

Wanneer iemand beweert: “De Profeet heeft gezegd ... “ dan betekent dit dat het in de overleveringen of Hadith staat en dan is dit ook wet evenzeer als hetgeen in de Koran staat.

WAT IS DE ISLAM ???

Hoe gehoorzamen aan Mohammed ???