wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif
De meeste mensen in België denken dat de Islam een godsdienst is zoals elke andere met vooral een spirituele boodschap die elke gelovige naar best vermogen probeert in te vullen. Niets is minder waar. De Islam dringt zeer diep in het dagelijks leven en de sociale interacties van de moslim door. Het klopt wat moslims plegen te beweren, namelijk dat de Islam een allesomvattend systeem is dat minstens volgende menselijke activiteiten omvat:

CULTUUR: dit is de manier waarop mensen elke kleine handeling uitvoeren in het dagelijks leven: bvb: hoe je iemand moet groeten en wie het eerst moet groeten, persoonlijke hygiëne (douchen, toilet,...), hoe je eet en drinkt, hoe je met gasten omgaat, ...

SOCIAAL SYSTEEM : de Islam bepaalt de relatie van de moslim met andere moslims en moslima’s, met andersgelovigen, met slaven (de Islam heeft slavernij niet afgeschaft), ...

WETGEVING: een belangrijk deel van hetgeen een maatschappij aan wetgeving nodig heeft zoals familierecht, erfrecht, eigendomsrecht, transacties, contracten, wetgeving rond slaven, ... is voorzien in de Koran en de overleveringen van Mohammed. Mensen kunnen enkel nieuwe wetten maken in verband met hetgeen niet in de Koran en de overleveringen van Mohammed voorzien is.

GODSDIENST: regels i.v.m. bidden, vasten, op bedevaart gaan naar Mekka, geld geven aan arme mensen, goed zijn voor je ouders en medemoslims, ...

MILITAIR: Mohammed was de laatste 10 jaar van zijn leven permanent in oorlog. Zijn opvolgers hebben deze staat van oorlog verdergezet. Er staan dus in de Koran heel wat regels i.v.m. het voeren van oorlog en deze maken integraal deel uit van het islamitisch recht. De ideologie van de Jihad, oorlogvoeren om de moslims te verdedigen en de Islam te verspreiden, is heel goed ontwikkeld en is een deel van het islamitisch recht. Geen enkele godsdienst heeft zo’n goed uitgewerkte oorlogsdoctrine als de Islam.

GERECHTELIJKE PROCEDURES: de islamitische geleerden hebben op basis van de Koran en de overleveringen van Mohammed wetboeken samengesteld. Veel belang is gehecht aan procedures i.v.m. getuigen. Er is echter geen georganiseerd gerechtelijk apparaat gespecificeerd met procedures van verdediging, hoger beroep, en dergelijke. Mohammed was zelf rechter en wat hij besliste werd uitgevoerd. Hij heeft zelfs mensen laten terechtstellen zonder hen te verhoren. Zijn opvolgers hebben die rol van rechter gewoon overgenomen. Voor de rest bepaalt de rechter zelf de regels. In Saoedi-Arabië probeert men de situatie die Mohammed ingesteld heeft (of niet ingesteld heeft) zoveel mogelijk na te bootsen met als gevolg dat men in de 21e eeuw nog altijd geen rechtsapparaat heeft waarbij de rechten van de burgers beschermd worden. En worden gangbare straffen uit de 7e eeuw die nu als weerzinwekkend beschouwd worden nog steeds toegepast.

POLITIEK SYSTEEM: in een islamitisch systeem is er geen scheiding van machten en ligt alle macht (politiek, rechterlijk, militair, ...) bij de Kalief of zijn afgevaardigde. Er is onvoorwaardelijke gehoorzaamheid verplicht aan de Kalief tenzij deze van de islamitische wet afwijkt. Het systeem van een Kalifaat is een verderzetting van het principe dat Mohammed alle macht in handen had. Eén van de tekortkomingen van Mohammed is dat hij geen systeem met verkiezingen of democratische vertegenwoordiging op poten gezet heeft met als onmiddellijk gevolg dat er grote problemen waren met zijn opvolging, vooral de vierde opvolger, Ali. De turbulenties hierrond hebben de splitsing tussen shi’ieten en soennieten veroorzaakt.

WAT IS DE ISLAM ???

Godsdienst of ideologie ???