wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif

STUDIE VAN DE ISLAM

Het Islamitische Rookgordijn
Deze pagina illustreert hoe moslims de Islam “witwassen” door telkens opnieuw dezelfde koranverzen te citeren zonder dat zij enig idee hebben van de werkelijke context. Zoals je weet is het belangrijk om de verzen in hun context te zien. Zeggen moslims zelf. En wel de context waarin het vers geopenbaard is.

Wij geven bij de verzen de werkelijke betekenis zoals weergegeven in de Hadith/overleveringen, Tafsir/leidinggevende korancommentaren of Sira/biografieën van Mohammed, dit is dus hetgeen de islamitische geleerden zelf zeggen. En dit blijkt nogal eens anders uit te vallen dan hetgeen men wil doen geloven. Eigenlijk blijkt de betekenis dikwijls het tegenovergestelde te zijn.

Vers 2.256: er is geen dwang in de Godsdienst

Dit is zowat het populairste vers uit de Koran. Vooral in Westerse landen hebben moslims zo’n vers hard nodig. In islamitische landen wordt dit vers in zijn “juiste context” gezien en betekent het iets anders. Voor een godsdienst als de Islam met duizenden gedetailleerde en dwingende regels is “geen dwang” op het eerste zicht al een contradictie. Lees verder.

Vers 5.32: Wie één mens doodt is alsof hij de hele mensheid gedood heeft

Dit vers is het tweede populairste vers uit de Koran. Het wordt naar boven gehaald wanneer een jihadi, een “moslim-activist”, een “vijand van de Islam” doodt. Zoals bij de moord op Theo van Gogh. Er wordt dan plechtig verklaard dat de Islam het doden van onschuldigen ten scherpste veroordeelt. “De Koran is hierover heel duidelijk”, zeggen moslims dan. Lees verder voor het volledige beeld.

Verzen/thema’s die we in de toekomst willen behandelen in verband met het “islamitisch rookgordijn” zijn:
- koranvers 109.6: voor jou je godsdienst, voor mij mijn godsdienst
- koranvers 8.61. En als zij tot vrede neigen, neigt u er dan ook toe en legt uw vertrouwen in Allah.
- steniging van overspeligen staat niet in de Koran vermeld
- doden van afvalligen staat niet in de Koran
- de Islam is geen monoliet
- de Shariah wordt in geen enkel land op dezelfde manier toegepast