wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif
Onder islamisering verstaan we de groeiende invloed van de Islam op de gedragingen van moslims, maar ook van niet-moslims die zich proberen aan te passen aan de vereisten van de Islam. Aangezien onze Beweging van Ex-moslims zich richt op België beperken we ons tot nationale nieuwsberichten.

Dit is geen oproep tot haat of discriminatie tegenover moslims. Wij roepen alle bezoekers van onze site op om liefdevol en met respect met moslims om te gaan. Wij zijn zelf ook moslims geweest. Wij willen enkel aantonen dat de Islam heel wat elementen bevat die moslims in conflict kunnen brengen met de normen van de Belgische samenleving. En deze conflicten zijn reëel en doen zich ook meer en meer voor. Deze evolutie doet niets af aan het feit dat de overgrote meerderheid van de moslims in België met de aangehaalde ontsporingen niets te maken hebben en er ook niet vatbaar voor zijn. Maar zoals dikwijls het geval is, wordt de toon aangegeven door een kleine groep mensen met een problematisch gedrag.

Islamcriticus Vermeersch bedreigd met de dood (02-11-2009)

Het geven van kritiek op de Islam verdient volgens de shariah de doodstraf of andere erge straffen. Een van de verzen waarop dit gebaseerd is, is koranvers

5.33. De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.

De leidinggevende Koran commentaar van Ibn Kathir  geeft aan dat oorlog voeren tegen Allah en Zijn Boodschappers onder andere betekent: “weerstand bieden” of “tegenspreken”, dus kritiek geven. Aangezien Etienne Vermeersch “het lef” heeft om op de Islam kritiek te geven, stelt hij zich bloot aan één van de straffen vermeld in koranvers 5.33. De moslims die deze bedreigingen uiten hebben “enkel” tot doel om de Islam te verdedigen tegen aanvallen.

Een man uit Maaseik van Jordaanse afkomst weigert zijn vrouw te laten behandelen door een mannelijke anesthesist ook al was het dringend. Waarom doet hij dit? De Islam schrijft een verregaande segregatie van mannen en vrouwen voor. Mohammed heeft namelijk gezegd dat vrouwen fitna, d.w.z. een bron van verleiding, zijn voor de man. Vrouwen zijn dus de oorzaak van immoraliteit en daarom moeten zij zo weinig mogelijk met mannen in contact gebracht worden. Fysiek contact moet zeker vermeden worden.

De anesthesist was van plan de vrouw aan te raken en daarom ging haar man door het dak. Hij wou kost wat kost zijn vrouw van immoraliteit weghouden in overeenstemming met zijn godsdienst.

Nu schrijft de Shariah voor dat een vrouw het best behandeld wordt door een vrouwelijke islamitische arts, indien die er niet is, dan door een niet-islamitische vrouwelijke arts, dan een islamitische mannelijke arts en tenslotte een niet-islamitische mannelijke arts. Nu is de vraag in het hoofd van deze gewelddadige man vermoedelijk of het ziekenhuis wel voldoende moeite gedaan heeft om een vrouwelijke (islamtische) anesthesist op te trommelen.

Volgens de islamitische wet kan de vrouw wel degelijk behandeld worden door een mannelijke arts als dit de enige mogelijkheid is. Door zich meer en meer op de Islam te gaan richten en in het bijzonder op de scheiding van de seksen is deze man de pedalen kwijt geraakt en tot geweld overgegaan. De 10 maanden voorwaardelijk en 1100 Euro boete voor het in levensgevaar brengen van zijn vrouw, voor het bedreigen van een arts in functie en voor het verstoren van de activiteiten in een ziekenhuis zijn naar slechte belgische gewoonte belachelijk laag en zullen niet echt een afschrikkend effect hebben.


Het CGKR (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding) is een overheidsinstantie die meewerkt aan de islamisering van België en wel door het criminaliseren en het laten vervolgen van mensen die kritisch staan tegenover de Islam, ... zelfs als deze kritiek terecht is. Hiervoor wordt wetgeving i.v.m. het aanzetten tot haat en discriminatie misbruikt. Kritiek op de Islam als ideologie wordt automatisch en zonder goede motivatie gelijkgesteld met haatzaaien tegen moslims.

Wie dus een uitspraak doet over de Islam die juist is en erbij zegt dat dit barbaars is, zet aan tot haat tegen moslims. Een voorbeeld is te vinden in volgende link. Een kettingmail die steniging barbaars vindt zou dan aanzetten tot haat tegenover moslims. Het CGKR stelt dat steniging geen onderdeel is van het islamitisch strafrecht terwijl alle scholen van islamitisch recht het tegendeel zeggen. Onder andere de Shafi’i school schrijft in haar wetboek “Reliance of the Traveller” in §o12.2 het volgende i.v.m. buitenechtelijke relaties: “If the offender is somebody with the capacity to remain chaste, then he or she is stoned to death. (indien de overtreder iemand is die de mogelijkheid heeft om kuis te blijven, dan wordt hij of zij doodgestenigd)

De regels van steniging komen niet uit de Koran maar uit de Hadith die aantonen dat de Profeet van de Islam dit toegepast heeft, ook voor niet-moslims. Onder andere de leidinggevende Hadith van Muslim 17.4191 en volgende. Daarnaast stelt het CGKR dat enkel obscurantistische groepen dit toepassen terwijl dit in werkelijkheid erkende rechtbanken zijn in islamitische landen, zoals in Noord-Nigeria en Iran.

Het CGKR is dus op zijn minst slecht geïnformeerd en doet wat het zelf aanklaagt, namelijk het aanzetten tot haat en discriminatie, in dit geval tegen iedereen die terecht kritiek heeft op de Islam. En het Centrum doet dit op basis van foute informatie. Dit is een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en men voert hiermee praktijken in, die conform de shariah zijn zoals die toegepast wordt in islamitische landen. Bovendien legt het CGKR hiervoor beslag op middelen van de veiligheidsdiensten die beter zouden kunnen besteed worden aan hogere prioriteiten.

In dit spijtig incident verwondde een moslimvader een turnleraar omdat zijn dochter met een short moest turnen. Het komt er eigenlijk op neer dat de vader geweld gebruikte in een poging om een voor hem acceptabele beleving van de Islam toe te laten voor zijn dochter. Dit incident is een voorbeeld van geweld met religie als motief. In zijn ogen wou de man gewoon respect voor zijn religieuze beleving afdwingen.

Serge is bijna doodgebloed na in elkaar geslagen en verwond te zijn door moslims in Brussel. De misdaad van Serge was het drinken van een biertje tijdens de Ramadan  op straat. Dit werd gerapporteerd door Het Nieuwsblad, maar werd door andere kranten niet overgenomen. Het is een voorbeeld van het stijgend zelfvertrouwen van een aantal moslim individuen die menen in België de Islam aan niet-moslims te moeten opleggen. Deze personen vormen een kleine minderheid maar krijgen geen of onvoldoende tegenwind van de grote meerderheid van gematigde moslims. Het artikel geeft in tegendeel aan dat de moslims die in de buurt waren gewoon meededen aan de gewelddadigheden.

Dit artikel illustreert het bestaan van netwerken van moslim-terroristen die in België aanslagen plannen.

Begin 2008 kwam naar boven dat in Kessel-Lo gescheiden cursussen Nederlands aan allochtone vrouwen gegeven worden. De dienst integratie van Leuven voert een zogenaamd “inclusief” beleid waar aan de wensen van moslimmannen voldaan wordt om hun echtgenotes niet met andere mannen taallessen te laten volgen. De eisen zijn een verdere stap in de richting van de Islamisering van België.

Waarom is dit nu belangrijk? We geven een voorbeeldje. Fatima is een Marokkaanse vrouw die gehuwd is met een Belgisch-Marokkaanse man. Zij praat enkel Berbers. België wil haar integreren en nodigt haar uit op een cursus Nederlands. Via een vertaler laat zij weten dat haar man niet toestaat dat zij met andere mannen samen in de klas zit. De dienst integratie kaart de zaak aan en besluit een klas met enkel vrouwen te vormen. Dat is geen probleem want er zijn toch genoeg studenten. Fatima komt samen in een klas te zitten met Maria die pas aangekomen is uit Bolivië en politiek asiel aangevraagd heeft. Maria is 25 jaar en ongehuwd. Een cursus Nederlands is een uitstekende gelegenheid om andere mensen te leren kennen, ook mannen. Misschien zit de man van haar dromen tussen de andere cursusdeelnemers. Maar tot haar grote verbazing komt zij in een groep met enkel vrouwen te zitten. Zij vraagt zich af of zij in Saoedi-Arabië terechtgekomen is. Zij geniet volop mee van de islamisering van België.

Dit artikel illustreert het feit dat er druk uitgeoefend wordt op islamitische restauranteigenaars om geen alcohol meer te schenken. Beter minder geld verdienen of failliet gaan dan de kans om in de hemel te geraken kleiner te maken. Degenen die stoppen met alcohol te schenken doen dat volgens hun eigen zeggen uit “overtuiging”.
Muriel Degauque is de eerste belgische Jihadiste die zichzelf opgeofferd heeft voor de Islam. Zij is ook een motivatie voor onze Beweging van Belgische Ex-moslims. Wij willen de moslims overtuigen om de Islam te verlaten zodat zij niet meer het risico lopen bij moslim-extremisten terecht te komen die het militaire gedeelte van de Islam willen toepassen en dood en verderf zaaien. We willen dat er geen enkele moeder nog een kind moet verliezen als dader of als slachtoffer van geweld in naam van de Islam.

In het België van de 21ste eeuw vinden ook moslims het normaal dat de vertegenwoordigers van hun godsdienst, door de staatsveiligheid doorgelicht worden. Dit is voor geen enkele andere godsdienst het geval. Voor de Islam gelden blijkbaar andere normen. Is de Islam dan geen religie maar iets anders? Bovendien staat niemand er bij stil wat er met de afgewezen kandidaten gebeurt. Zijn zij enkel een gevaar voor de moslim-executieve en niet voor de samenleving?

ISLAMISERING VAN BELGIË