wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif

ONZE STRIJDPUNTEN
De Beweging van Belgische Ex-moslims wil niet alleen de discussie over de Islam in België opentrekken naar brede lagen van de bevolking en in dialoog treden met moslims.

Wij willen ook concrete actiepunten voorstellen om de sluipende islamisering van België tegen te gaan en om de belangen van ex-moslims te verdedigen.

De Principes die wij volgen zijn deze die vastgelegd zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Wij hebben volgende actiepunten naar de Belgische regering en de administratie toe:

Achtergrond:  Ex-moslims en Islamcritici worden in Westerse landen fysiek bedreigd door moslims. Wij willen dat ex-moslims, zonder hun leven in gevaar te brengen, publiekelijk kunnen zeggen dat zij de Islam verlaten hebben en waarom zij dit gedaan hebben ook al houdt dit kritiek in op de Koran, de Hadith en Mohammed, de Profeet van de Islam. De Beweging van Belgische Ex-moslims moedigt geen beledigend of tendentieus discours aan maar vindt wel dat de Islam op dezelfde manier moet behandeld worden als alle andere godsdiensten. Aangezien bepaalde moslims verbaal of fysiek agressief reageren op kritiek of spot op de Islam, worden de gevoeligheden van moslims ernstig genomen. Op die manier moedigt men geweld aan.
Voor het volledige dossier, lees hier verder.


Achtergrond: De Beweging van Belgische Ex-Moslims wil de vrijheden van onze belgische samenleving garanderen voor alle mensen die op het belgisch grondgebied wonen. De principes die wij volgen zijn deze die vastgelegd zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Huwelijken gesloten in islamitische landen voldoen niet aan deze principes en wij willen dan ook dat de administratieve erkenning van dergelijke huwelijken door de belgische administratie gestopt wordt.
Voor het volledige dossier, lees hier verder.


Achtergrond:  Door het feit dat op het verlaten van de Islam in de Shariah de doodstraf staat, staan ex-moslims in moslimlanden heel erg onder druk zowel vanwege familieleden als vanwege de staat. Dit ongeacht of de doodstraf al dan niet expliciet in het strafrecht staat. Over het algemeen wordt aangenomen dat mensen die hun ex-moslim-zijn bekendmaken zelf problemen zoeken. “Ze moeten maar hun mond houden.”
Voor het volledige dossier, lees hier verder.