wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif
Wanneer je een artikel over de Islam leest, let dan goed op volgende punten:

1
Logische fouten: artikels die de Islam verdedigen hebben een andere logica. Met een beetje oefening kan je de logische fouten er zo uithalen. Twee voorbeelden: (1) een artikel over Jihad stelt dat dit enkel geweld kan betekenen in het geval van zelfverdediging, dus geen agressie. Even later stelt hetzelfde artikel dat indien de moslims aanvallen, zij eerst de ongelovigen moeten uitnodigen om moslim te worden. Hoezo zelfverdediging? (2 ) een ander artikel stelt dat de Koran uitgaat van het principe van gelijkheid tussen man en vrouw, in dezelfde paragraaf stelt men dan dat de man voor alles verantwoordelijk is en daartegenover geen enkele verplichting vanwege de vrouw staat. Hoezo gelijkheid?

2
Algemeen gangbare begrippen hebben voor een moslim een andere betekenis. Drie voorbeelden: (1) Rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid betekent voor een moslim dat de wetten van Allah toegepast worden en dit betekent dat mannen meer rechten hebben dan vrouwen en moslims meer rechten dan niet-moslims. Onrechtvaardigheid betekent dus voor een moslim dat men mannen en vrouwen dezelfde rechten geeft of wil geven. (2) Vrede. Vrede is in de Islam slechts mogelijk indien de Islam overal verspreid is. Daarom stellen de islamitische wetboeken ook dat Jihad oorlog tegen niet-moslims betekent tot de islamitische wetten overal gelden. Jihad als oorlog om vrede te stichten. (3) De Islam is tegen corruptie. Op het eerste zicht denkt men dan aan het geven van steekpenningen om overheidscontracten binnen te halen. Nu bestond dit natuurlijk niet ten tijde van het ontstaan van de Islam. Voor een moslim betekent corruptie dat Mohammed of de Islam beledigd wordt, dat de verspreiding van de Islam tegengegaan wordt, dat meisjes geen hoofddoek mogen dragen op school of dat iemand de Islam verlaat en dit ook aan de andere mensen meedeelt en zegt waarom. Dan is er corruptie. Onze website is een voorbeeld van corruptie.

3
Een artikel gaat over een bepaald onderwerp en dan worden uitspraken gedaan die juist zijn maar totaal irrelevant voor het artikel. Deze tactiek wordt gebruikt om een positieve sfeer te creëren en om het “waarheidsgehalte” van het artikel te verhogen.

4
Er wordt liefst gebruik gemaakt van koranverzen uit de tijd dat Mohammed in Mekka woonde, hij een spirituele leider was met weinig volgelingen, totaal geen macht had en een boodschap bracht vanuit deze machteloze positie: oproepen om hem als Profeet te erkennen, dreigen met de hel, vermaningen geven, positieve houding tegenover Joden en Christenen die hij gemakkelijk dacht te kunnen overtuigen, een boodschap aan de andersgelovigen dat iedereen maar moet geloven wat hij wil (godsdienstvrijheid, weet je wel), ...

5
Er wordt vermeden om koranverzen te citeren uit de tijd dat Mohammed in Medina woonde, hij een politiek en militair leider geworden was, hij een groeiende macht had en een boodschap bracht die dit weerspiegelde. Geweld is een belangrijk deel van de boodschap, vooral hoofdstukken 8 en 9 en het gedeelte van hoofdstuk 2 vanaf vers 190. Tegen de ongelovige vijand dient gevochten te worden, het is nu duidelijk dat Mohammed de Joden en Christenen niet langs zijn kant zou krijgen; zij zijn dus nu ook verdoemd omdat ze hem niet als Profeet erkennen, ...

6
Het verzwijgen van koranverzen of gedeeltes van verzen die andere vreedzame verzen “neutraliseren”, 5.32 is bvb. een populair vers dat stelt dat wie één mens doodt de hele mensheid gedood heeft (doden mag dus niet in de Islam) en 5.33 wordt zeker niet vermeld aangezien dit zegt dat wie tegen Allah en Mohammed “vecht” (dus de Islam tegenhoudt of bestrijdt), moet gedood worden of andere erge straffen dient te krijgen. Lees verder hier.

7
Het ophangen van een volledig betoog aan onbetrouwbare of zwakke overleveringen, bvb. over Jihad. Voor alle duidelijkheid: zwakke overleveringen zijn geen basis voor uitspraken over de Islam.

8
Het verplaatsen van de bewijslast naar de lezer, bvb. door te stellen dat er geen enkel concreet geval bekend is waarbij Mohammed een moslim ter dood veroordeeld heeft wegens afvalligheid. Het is dan aan de lezer om te bewijzen dat er wel zo iemand was. Wat dus inderdaad het geval is.

9
Het door elkaar halen van Islam en moslims en Christendom en christenen. Wanneer men er op wijst dat de stichting van de Islam door Mohammed met veel geweld gepaard gegaan is, wijst men naar de kruistochten die ook zeer bloedig waren. Men vergeet echter dat het voorbeeld van Mohammed richtinggevend is voor alle moslims terwijl het voorbeeld van de kruisvaarders of andere christenen dat niet is voor een christen. Geen enkele Christen zal zich beledigd voelen indien je zegt dat de kruisvaarders heel gewelddadig waren, maar probeer dit eens luidop te zeggen of zelfs maar te suggereren over Mohammed. Je krijgt gegarandeerd een ... gewelddadige reactie, die dan bewijst dat je gelijk had.

10
Cultuur. Wanneer erop gewezen wordt dat Mohammed met een zesjarig meisje gehuwd is en dat huwelijk voltrokken heeft toen zij negen was en hijzelf meer dan vijftig, verwijst men naar het feit dat dit normaal was in de cultuur van die tijd. Mohammed heeft die slechte gewoonte dus niet afgeschaft. Mohammed heeft andere slechte gewoontes wél afgeschaft, zoals het doden van pasgeboren meisjes, hetgeen bij sommige Arabische stammen voorkwam. Maar Mohammed heeft ook goede gewoontes afgeschaft zoals het beschouwen van adoptie als equivalent aan bloedverwantschap. Dit heeft hij veranderd om met zijn schoondochter te kunnen huwen, hetgeen in die tijd een ongelofelijk schandaal was, nadat hij zijn geadopteerde zoon van haar laten scheiden had. De schande was zo groot dat om het gedrag van Mohammed “in te dekken” er een aantal koranverzen dienden “geopenbaard” te worden. Deze staan in Soera/Hoofdstuk 33 van de Koran. Mohammed volgt dus de cultuur van zijn tijd wanneer hij met een zesjarig meisje wil huwen, maar volgt de cultuur niet zodat hij met zijn schoondochter zou kunnen huwen. Een andere goede gewoonte was de jaarlijkse wapenstilstand van 4 maanden in zijn regio. Er werd dan toch tenminste 4 maanden niet gevochten. Deze gewoonte heeft hij afgeschaft om een karavaan van zijn zelfverklaarde vijand uit Mekka te kunnen overvallen, ... De vraag is dan of een Profeet die een mandaat heeft van Allah om de zaken op orde te stellen, zich gewoon inpast in zijn lokale cultuur of dat hij ALLE slechte gewoontes afschaft. Geen enkel weldenkend moslim zal in de 21e eeuw stellen dat de mogelijkheid om een zesjarig meisje te huwen een cultuuruiting is die superieur is aan de hedendaagse culturen zowel in islamitische als in niet-islamitische landen, die huwelijk pas toestaan vanaf pakweg 16 jaar. Toch beroepen islamitische geleerden zich nu nog altijd op het voorbeeld van Mohammed om een huwelijk met een negenjarig meisje goed te keuren, zoals dit in de wet voorzien is in Iran.


STUDIE VAN DE ISLAM

Waar moet je op letten ???