wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif
Waarom zijn jullie enkel tegen de Islam? De bijbel staat toch ook vol gruwelverhalen!

Lezer A.T. vroeg ons in Maart 2010 waarom wij onze pijlen enkel tegen de Islam richten en niet tegen andere godsdiensten. De Bijbel, de Torah en andere geschriften van de Joden staan toch ook vol verhalen van geweld, pedofilie, minachting van vrouwen, ... Als illustratie voegde hij tientallen citaten uit de heilige geschriften van het Jodendom en het Christendom. Wij gaven hem het volgende antwoord:

België is sinds haar ontstaan een seculiere maatschappij, hetgeen wil zeggen dat de wetgeving en het bestuur door de vertegenwoordigers van het volk bepaald worden en niet door de katholieke kerk waarvan nog altijd het grootste deel van de bevolking aanhanger is. De Katholieke kerk is nu een lobbygroep zoals een andere.

De Belgische staat heeft zich in haar bestaan steeds verder losgemaakt van de katholieke kerk. Nu is het Christendom een godsdienst die grotendeels spiritueel is. Er zijn maar een paar thema’s die met wetgeving te maken hebben:
- het toelaten van anticonceptie
- het toelaten van abortus
- het toelaten van echtscheiding
- het toelaten van euthanasie
- het toelaten van in vitro fertilisatie (IVF) en stamcelonderzoek
- het toelaten van homoseksualiteit

Buiten abortus en euthanasie zijn deze thema’s in België altijd toegelaten geweest. Abortus is toegelaten na een stemming in het parlement, toen een christen-democratische regering aan de macht was. Euthanasie is ook democratisch gestemd. Het homo-huwelijk is ook sinds kort mogelijk zoals je weet. Christelijke doctors en ziekenhuizen hebben enkel een probleem met abortus en euthanasie, maar niet met anticonceptie en IVF. Zij behandelen homo's en moslims evengoed als iedereen. Mijn islamitische schoonmoeder met hoofddoek zegt altijd dat zij in de Belgische ziekenhuizen als een koningin behandeld wordt, ook al hebben de doctors dubbel zo lang tijd nodig voor haar omdat ik alles voor haar naar het Arabisch moet vertalen.

Wat er in de bijbel staat interesseert ons dan ook niet. De strijd tegen de invloed van de katholieke kerk is gestreden, de scheiding tussen gelovigen en niet-gelovigen is nu heel zwak geworden, wie scheidt of niet naar de kerk gaat wordt niet meer scheef bekeken. Kinderen die tegen hun ouders zeggen dat zij niet meer geloven en dat zij hun kinderen niet zullen laten dopen worden niet verstoten, laat staan met de dood bedreigd.

Als iemand zegt dat hij blij is dat hij naar de hemel gaat omdat Jezus voor zijn zonden gestorven is, dan is dit voor ons prima. Hij schaadt niemand. Er zijn in België geen christelijke groeperingen die aanslagen plegen tegen abortus doctors of die zich in een bus opblazen omdat er affiches met Maria met ontblote borsten op de deur van een theater hangen. Vandaar dat wij ons niet met het Christendom of de bijbel bezighouden.

In België is er een kleine gemeenschap van Joden, een groep is seculier en zij vallen niet op, behalve door het feit dat zij het heel goed doen. Er is een groep orthodoxe Joden die bizarre gewoonten hebben en eigenaardig gekleed zijn. Zij hebben eigen scholen, ziekenhuizen, winkels en vallen niemand lastig. Zij doen hun ding. Ook al staat er volgens jou in hun geschriften dat zij mogen trouwen met een 3-jarig meisje en sex hebben vanaf negen en dat niet-Joden zonder probleem mogen gedood worden, toch doen zij dit blijkbaar niet.

Waarschijnlijk interpreteren de Joodse geleerden hun geschriften op een andere manier dan jij leest of komen zij tot de conclusie na alle geschriften samen bekeken te hebben dat de aberraties die jij vermeldt geen toepassing hebben. Wanneer we kijken naar de "Joodse staat" Israël, dan zien we dat er in Jeruzalem homo-parades gehouden worden, dat mensen uit Gaza hun lichaam en leven liever in de handen leggen van een Joodse doctor in Israël dan van een Egyptische Islamitische doctor in Kairo, dan hoor ikzelf uit de mond van Palestijnen dat zij op hun knieën zitten om een Israëlisch paspoort te krijgen om in Israël te mogen wonen.

Toen Mohammed baas was in Medina, dan bleek dat de Joden steniging voor overspel niet meer uitvoerden in die tijd. Mohammed heeft die barbaarsheid terug ingevoerd (die ook Jezus afgeschaft had), ook voor Joden en naar analogie ook voor Christenen. Mijn conclusie is dat Joden, wat ze ook geloven, in België geen probleem vormen, dus zijn wij niet geïnteresseerd in wat zij geloven.

Met de Islam is het wel even anders. Enerzijds zien we de excessen in het buitenland, zien we dat die excessen in overeenstemming zijn met de Koran en de Hadith, maar het ergste is dat de islamitische geleerden in hun Shariah handboeken die in 2010 verkocht worden gewoon hetzelfde schrijven. En we zien die excessen in België verschijnen.

Ik geef 4 excessen:

- noodzaak voor de Jihad met alle middelen wanneer ergens in de wereld een moslim slecht behandeld wordt of wanneer de Islam als geloof bekritiseerd wordt. Jihad staat in de Koran, in de Hadith en de Shariah en in België is nu een terrorisme-proces bezig en er zijn er al vroeger geweest ook. Uit Antwerpen vertrekken jongeren naar Pakistan om een opleiding te krijgen en tegen onze eigen Belgische troepen te vechten in Afghanistan. Naar aanleiding van de cartoons over Mohammed of de oorlog in Gaza wordt betoogd en worden vernielingen aangericht: de Jihadcomponent van de Islam is een geweld-component die in de Shariah goed uitgewerkt is, die moslims tegen niet-moslims opzet, en maakt integraal deel uit van de Islam. Moslims zoals jij steken jullie hoofd in het zand en doen alsof dit niet bestaat.

- slaan van vrouwen: staat in de koran 4.34, in de hadith en in de Shariah. De vluchthuizen zitten in België en in Nederland vol met moslima’s. Ik heb in mijn eigen familie een moslim die zijn Nederlandse vrouw zo regelmatig sloeg dat ze met haar 4 kinderen in een vluchthuis terechtgekomen is. Deze mensen zijn geen marginalen en hebben allen een universitair diploma. Dit is de tweede geweld-component, in dit geval tegen vrouwen, die integraal deel uitmaakt van de Islam, namelijk bij de bepaling van de relatie tussen man en vrouw. Ik geef hierbij een uittreksel uit de krant van vandaag:

"Karima Sellami (24) kon op weinig begrip van haar ouders rekenen voor haar huwelijksproblemen. Dat bleek uit hun getuigenissen voor het Antwerpse assisenhof vandaag. Ze hadden haar zonder meer de deur gewezen, omdat ze toch buitenshuis wilde werken hoewel haar echtgenoot Omar Sellami (38) daar tegen was. Dat hij haar sloeg, vond haar vader niet meer dan normaal. "Ze was ongehoorzaam." Vader Abdelkader gaf zijn acht kinderen een traditionele Marokkaanse opvoeding. Hij bracht hen de principes bij dat een vrouw respect moet tonen voor haar man, dat ze hem moet gehoorzamen en dat hij haar mag slaan als ze dat niet doet. In zijn ogen veroorzaakte Karima zelf haar huwelijksproblemen door Omar niet te respecteren en verdiende ze het ook om geslagen te worden."

- doden van afvalligen: staat niet duidelijk in de koran, wel de hadith en ook de shariah. Staat in 2010 nog altijd in de strafwet van Soedan, Koeweit, Mauretanië, ... In andere landen worden afvalligen met de dood bedreigd, ook in Europa en Amerika. Dit is de derde geweld-component van de Islam en een flagrante schending van gewetensvrijheid en vrijheid van meningsuiting.

- de hijab of kledingvoorschriften voor meisjes en vrouwen en het contact met mannen: staat vaag in de Koran, heel duidelijk in de hadith en ook in de shariah. Wanneer een directrice van een school in Antwerpen de hijab verbiedt wordt zij met de dood bedreigd, een leraar turnen wordt door een vader uit Oman mishandeld omdat zijn dochter met een short moet turnen en doctors worden bedreigd omdat een Palestijn zijn vrouw niet door een mannelijke doctor wil laten behandelen, meisjes die geen hoofddoek dragen worden in moslimwijken bedreigd en voor hoer uitgemaakt, of zij nu poetsvrouw of minister zijn maakt niet veel uit, niet-moslim meisjes dragen in moslimwijken een hoofddoek om niet lastig gevallen te worden, ... Dergelijke problemen doen zich niet voor in Joodse wijken, enkel in islamitische wijken, hoewel Joden ook kledingvoorschriften hebben.

Hoe is de situatie met de Islam nu in de praktijk. De Islam spoort de gelovige aan om goed te zijn tegenover zijn naaste, net zoals het Christendom. Vele moslims doen dit dan ook. Zij behandelen moslim en niet-moslims op dezelfde goede manier.

Deze moslims hebben een beperkte kennis van de Islam. Zij weten niet dat men enkel goed moet zijn tegen andere moslims en tegen niet-moslims die zij hopen tot de Islam te bekeren, zoals Mohammed ook deed. Zij mogen volgens de Koran, de Hadith en de Shariah in principe geen vriendschap sluiten met niet-moslims. De meeste moslims weten dit niet, ze weten niet dat de Islam als doel heeft om alle niet-moslims, desnoods met geweld te onderwerpen aan de Islam.

Moslims die de Islam beter bestudeerd hebben weten dit wel en voeren dit in 2010 ook uit, vandaar het terrorisme en de segregatie. De Islam zoals die de werkelijkheid het best benadert kan men in de 21e eeuw in levende lijve zien. Ga naar Saoedi-Arabië, Pakistan, Afghanistan, Egypte, Iran, ...

In België is een groepering opgericht die de Shariah in België wil invoeren http://sharia4belgium.webs.com/. Het komt dan allemaal dichterbij. Je weet dat de Shariah de doodstraf voor afvalligen voorschrijft. Jij bent daartegen. Wat ga jij nu doen? Ga jij op deze mail antwoorden dat wij haatzaaiers zijn? Of ga jij voor ons recht opkomen om de Islam te verlaten en ga jij naar die groepering schrijven om hen op andere gedachten te brengen? Jij gaat hun ellenlange teksten schrijven om te bewijzen dat Islam vrede is en respect heeft voor andersgelovigen? Jij gaat hen bewijzen dat de Islam niet als doel heeft de hele wereld aan haar wetten te onderwerpen?

I will not be holding my breath.

Groeten,
de Voorzitter

VRAGEN AAN DE BEWEGING