wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif
Deze pagina illustreert hoe verontwaardigd moslim zijn wanneer niet-moslims of ex-moslims op een kritische manier uitspraken doen over de Islam. Wanneer moslims dezelfde uitspraken doen, op een instemmende manier, dan reageert niemand.

Ex-moslims zijn vooral verontwaardigd over de genocide door Mohammed op de Bani Qurayza. Deze ex-moslims zijn slechte mensen, racisten, islamofoben en wat dan nog. Moslims die zeggen dat deze preventieve genocide gerechtvaardigd was, zullen hier nooit over aangesproken worden.

Een ander voorbeeld is het beweren dat de Islam steniging als straf voor overspel voorziet. Wie dit beweert kan zich verwachten aan een heksenjacht door het CGKR (het Centrum voor Gelijke Kansen en tegen Racisme). Het CGKR stelt zonder meer dat wie beweert dat de Islam steniging als straf voor overspel oplegt, zich schuldig maakt aan het oproepen tot haat tegenover de moslimgemeenschap. Dus wordt kritiek op een geloofssysteem buiten de wet gesteld. Het einde van het recht op vrije meningsuiting. Hier vind je de “oproep” van het CGKR om de auteur van een kettingmail in verband met steniging op te sporen. Zie ook elders op onze website. Het pathetische aan de oproep van het CGKR is dat zij de kettingmail “gruwelijk” vinden terwijl zij niets over steniging zelf zeggen. Het stramien hierbij is dat op de boodschapper geschoten wordt die de “gruwelijke” melding doet en dat de “gruwelijke” praktijk zelf buiten schot blijft. Wie beweert dat de Islam de doodstraf voor afvalligen voorziet is een barbaar maar de moslim die een boek publiceert dat hetzelfde stelt gaat vrijuit. Intussen kan de groepering shariah4belgium rustig zijn gang gaan en zeggen dat zij steniging terug willen invoeren als onderdeel van de Shariah.

STUDIE VAN DE ISLAM

Wat mogen alleen moslims zeggen