wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif

HOE BESTUDEER IK DE ISLAM ???
Moslims zeggen dat zij de Koran en de Soenna van hun Profeet volgen. De Soenna zijn de woorden en daden van Mohammed die voor de moslim een dwingend én wettelijk karakter hebben.

Na zijn dood zijn verschillende mensen begonnen met het verzamelen van getuigenissen van hetgeen Mohammed gezegd en gedaan heeft. Er is zelfs een hele wetenschap ontstaan van het verzamelen en evalueren van deze overleveringen. De nadruk van deze wetenschap ligt op het controleren of de overleveringen niet in strijd zijn met de Koran, of ze “logisch” zijn en of de ketting van overleveraars bestaat uit betrouwbare mensen.

De overleveringen worden (in de originele versie) namelijk altijd vergezeld van een lijst (de isnad) van mensen die de overlevering doorgegeven hebben, bvb. Ahmed heeft het gehoord van Abdullah, die het gehoord heeft van Ali die het gehoord heeft van Aisha die het gehoord heeft van Mohammed, de Profeet van de Islam. Nu moet men eerst nagaan of Ahmed, Abdullah, Ali en Aisha betrouwbare bronnen zijn. De betrouwbaarheid van een overlevering neemt ook toe naarmate deze via verschillende kettingen van overleveraars bewaard gebleven is.

De Islamitische geleerden van de Soennitische scholen hebben 6 verzamelingen als authentiek of Sahih (in het Arabisch) beschouwd:
1. Bukhari
2. Muslim
3. Abu Dawood
4. Nasa’i
5. Tirmidhi
6. Ibn Majah

Hierbij worden de verzamelingen van Bukhari en Muslim als de top 2 aanzien. Zij hebben ENKEL betrouwbare overleveringen. De anderen zijn ook goed maar bevatten ook minder betrouwbare overleveringen. De Beweging van Belgische Ex-moslims neemt dus als primaire bronnen de verzamelingen van Bukhari en Muslim en zal de andere vier er enkel bij halen als bijkomende illustratie of ter verduidelijking.

Een goede site om deze Hadith te consulteren is www.hadithcollection.com . De Engelse vertaling van de 3 belangrijkste Hadith verzamelingen hierboven weergegeven (Bukhari, Muslim, Abu Dawood) staan onder volgende links:

Bukhari
Muslim
Abu Dawood

Zij hebben ook een zoekmachine geïntegreerd.

Bovenvermelde site geeft ALLE Hadith van de 2 meest betrouwbare verzamelingen, dus Bukhari en Muslim, ongecensureerd weer. Dit is uniek aangezien de meeste sites enkel de Hadith weergeven die ze geselecteerd hebben en die passen in hetgeen ze willen bewijzen. De “onaangename” Hadith die niet passen in het beeldje “Islam is de godsdienst van de vrede” en “Mohammed is de perfecte mens” laat men veilig verborgen zitten.

Een gedeeltelijke vertaling in het Nederlands van bovenvermelde Hadith kan je vinden op volgende links:

Bukhari:
http://www.answering-islam.org/Dutch/boechari/boechariindex.htm
Muslim:
http://www.answering-islam.org/Dutch/moeslim/moeslimindex.htm
Abu Dawood:
http://www.answering-islam.org/Dutch/aboedawoed/aboedawoedindex.htm

Van de andere 3 grote hadithverzamelingen (Nasa’i, Tirmidhi en Ibn Majah) bestaat bij ons weten geen volledige Engelse of Franse vertalingen.


2. DE HADITH: Overleveringen van woorden en daden van Mohammed, ook Soenna genaamd (deel 1)