wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif

Afvallige sinds 5 jaar (13 november 2012)

 

Ik ben begin jaren 80 in Belgie geboren. Ik ben al de derde generatie. Mijn grootvader is hier in het begin van de jaren 60 aangekomen. In die tijd waren er nog geen moskeeën. De mensen kenden niets van de Islam, zij dronken alcohol, aten varkensvlees omdat er nog geen halal-slagers waren en trouwden met belgische vrouwen die meestal christelijk waren.

Enkele jaren later is mijn vader ook naar Belgie gekomen. Hij was toen 12 jaar oud. Hij is naar school gegaan en heeft een diploma van elektricien gehaald. Intussen kwamen migranten van zowat overal naar België. Een van zijn vrienden was een Syrier, die mensen thuis ontving om les Islam te geven. Volgens mijn vader is begin van de jaren 70, het belang van de Islam beginnen te groeien met de komst van de Pakistaanse beweging "Jamaa attabligh".


In 1978 is mijn vader met mijn moeder getrouwd, die wanneer zij uit Marokko aankwam noch een hoofddoek, noch lange kleren droeg. Zij genoot ervan om naar muziek te luisteren. Toen ze nog in Marokko woonde was ze dus verre van een vrome moslima. In Belgie aangekomen, werd plotseling alles anders. Mijn vader heeft haar nooit iets opgelegd. Ik herinner mij een dag in 1988, toen ze zomaar een nikaab (gezichtssluier) begon te dragen en toen zij mij zo naar school bracht schaamde ik mij dood. Ik denk dat de belgische autoriteiten zich nooit bewust geworden zijn van de gevaren van de Islam.
Nu wat mijzelf betreft, ben ik vanaf 4 jaar koranlessen beginnen te volgen. Op mijn achtste kende ik al 3/4 van de Koran van buiten. In de school deed ik het niet echt goed omdat ik geen steun kreeg en men besteedde niet veel aandacht aan mij aangezien mijn vader in ploegen werkte en mijn moeder is nooit in het Frans naar school geweest. Ik heb dus gedurende vele jaren zelf mijn plan moeten trekken.

Tot mijn 17e, ging volgens mijn ouders alles goed met mij aangezien ik al de hele Koran van buiten kende en ik af en toe het gebed leidde (als Imam). Zij zagen in mij al een toekomstige briljante islamitische theoloog. Intussen had ik een Turks meisje leren kennen. Zij was ook moslim maar niet gesluierd. Op een dag gaf ze mij een foto van zichzelf in een nachtjapon. Ik hield die foto onder mijn hoofdkussen.

Op een dag heeft mijn moeder de foto ontdekt. Toen ik 's avonds na de les thuiskwam, heeft ze een ongelooflijke scène gemaakt. Ze zei dat het tijd was voor mij om in het buitenland Islam te gaan studeren. Het werd Syrie. Ik ben al na 4 weken teruggekomen. Ik kon daar niet blijven aangezien ik niet zo ver van mij vriendinnetje wou zijn. Ik ben teruggekomen en ben terug naar school gegaan.

Plotseling heb ik een klik gekregen. Alles ging heel goed op school. Ik was bijna voor alle cursussen de beste tot in mijn laatste jaar middelbaar. Uiteindelijk, toen ik 19 werd, was er zoveel druk bij ons thuis dat ik een oplossing zocht om weg te gaan.
Maar het is niet gelukt. Ik ben gebleven tot ik 21 was, toen ik plotseling niets meer voor mijn vriendinnetje voelde. Ik heb haar verlaten en was totaal de kluts kwijt. Ik heb mij ingeschreven voor een cursus handelsingenieur, dan voor informatica, maar ik slaagde er niet in om iets af te maken.

Ik heb dan een ander meisje leren kennen waarmee ik al na 3 maanden getrouwd ben hoewel ik niet echt van haar hield. Mijn moeder haatte haar. Maar goed, ik had geen andere manier om het huis van mijn ouders te verlaten. Ik heb werk gevonden, hervatte mijn studies in avondles omdat ik absoluut een diploma wou halen. Ik heb dan een graduaat in buitenlandse handel gehaald.

Op 22 jaar, hebben de mensen van de grootste moskee uit mijn buurt mij tot voorzitter gekozen. Ik heb die verantwoordelijkheid gedurende 2 jaar opgenomen. Ik nam ook deel aan de vergaderingen van de unie van moskeeen, ik organiseerde met een groep van 6 mensen allerlei activiteiten, ik vertaalde de vrijdagpreek in het Frans, ...

In 2007 ben ik met mijn vrouw dieper op de Islam beginnen in te gaan. Soms ging ik 's morgens naar de moskee en probeerde iets van de teksten die ik in het arabisch geleerd had te begrijpen. Stilaan zijn we beginnen te verstaan wat er zoal in de Soera van de Vrouw (het 4e hoofdstuk van de Koran) staat en dit heeft alles doen omslaan. Daarna zijn we beide afvallig geworden. We wouden dit in alle stilte doen, maar ik heb mij niet kunnen inhouden. Ik heb er met mijn familie over gepraat en al mijn kennissen in heel het land wisten het. Mijn ouders waren geschokt, mijn hele familie was geschokt.

In 2009 heeft mijn vrouw me verlaten. Ik ben alleen komen te staan als afvallige. Ik had geen steun van familie of vrienden. Ik had helemaal geen vrienden meer behalve "atheïstische" moslims. Mijn standpunt over de Islam is sterker en sterker geworden en ik ben uiteindelijk vijand nummer een van de Islam geworden. Ik heb gezworen om de waarheid over de Islam te vertellen tot op een dag mijn moeder bij mij thuis gekomen is zogezegd om te zien hoe het met mij ging. Het was de tijd van de Mohammed-cartoons. We begonnen te praten en op een gegeven moment zei ik tegen mijn moeder dat de Europeanen gelijk hebben als ze zeggen dat Mohammed is een pedofiel was aangezien hij met Aisha getrouwd is als zij zes jaar oud was en het huwelijk met haar geconsummeerd heeft toen ze 9 was. Zij stond onmiddellijk op en om een mes te nemen en ze schreeuwde me toe. "Ik zou in staat zijn om voor mijn Profeet te doden". Daarna heb ik haar de deur uitgezet.

Vanaf die dag, heb ik mij gerealiseerd dat de vrouw die mij op de wereld gezet heeft in staat is om mij te doden voor iemand die zij nooit gezien noch gekend heeft. Dus kan ik beter niet meer met zo'n mensen in discussie gaan. Niet omdat ik bang ben maar omdat ik een vrouw en kinderen heb die mij aan het hart liggen en die niet moeten lijden omdat ik een grote mond heb. Ik droom ervan om een vereniging te stichten om voltijds die mensen te helpen die uiteindelijk ook slachtoffer van de Islam zijn.

PS: ziehier mij getuigenis die maar gedeeltelijk weergeeft wat ik allemaal meegemaakt heb. Ik heb maar een korte samenvatting gegeven om de achtergrond te schetsen waarin ik afvallig geworden ben.


GETUIGENISSEN EX-MOSLIMS