wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif

HOE BESTUDEER IK DE ISLAM ???

4. DE TAFSIR: “Officiële” Korancommentaren
Een Tafsir is een commentaar op de Koran door grote islamitische geleerden. Aangezien de Koran in veel opzichten onduidelijk of verwarrend is, was het nodig om vers voor vers uit te leggen. Dit wordt gedaan door het koppelen van Koranverzen die elkaar aanvullen/verklaren en de Hadith/overleveringen die bijkomende informatie geven over deze verzen.

De meest gerespecteerde Tafsir is die van Ibn Kathir waarvan de samengevatte versie hieronder is afgebeeld. Deze “verkorte” versie bevat meer dan 6000 bladzijden, dus tienmaal meer dan de koran zelf. Ibn Kathir was een geniale islamitische geleerde die leefde van 1301 tot 1373 AD.

Een on-line versie is op volgende link te raadplegen. Dit is een onmisbaar instrument bij discussies over specifieke verzen uit de Koran. Je kan deze link best in FAVORIETEN op je computer zetten.

Je kan ook een pdf-versie downloaden van volgende link.

wp4bbb3ba9.png